Lịch sử hình thành

Trước nhu cầu về tư vấn pháp luật ngày càng gia tăng mạnh mẽ của các chủ thể kinh doanh, ngày 16 tháng 06 năm 2006 Văn phòng luật sư Doanh Thương chính thức được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động số 01010167/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phép.

Muc tiêu hoạt động chủ yếu của Văn phòng ngay từ thời kỳ đầu thành lập là“THE BUSINESS LAW FIRM”, hãng luật chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh.

Phương châm hoạt động của Văn phòng được thể hiện ngay trong câu tiêu ngữ Slogan của Văn phòng đó là: “Lắng nghe và chia sẻ”. Các Luật sư của Văn phòng luật sư K&A hiểu rằng: Chỉ khi lắng nghe, chúng tôi mới thấu hiểu được những nhu cầu của Quý vị, từ đó các Luật sư mới giúp Quý vị có được giải pháp tư vấn pháp lý đúng đắn, an toàn và hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Quý vị ở mức cao nhất.